Artikelen door admin

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

Digitalisatie binnen de Caresector

Administratieve lasten: wie heeft ze niet? Deze lasten zijn niet specifiek voor ziekenhuizen (Cure), ook de intra- en extramurale sector (Care) wordt hierdoor getroffen.

Implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ

Alweer enkele Jaren geleden werd Horizontaal Toezicht in de zorg (HT) geïntroduceerd. Met HT wordt getracht een systeem van werken op te zetten waarmee aantoonbaar correct wordt geregistreerd en gefactureerd.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.