Blog: Het verplichte face-to-face contact

16 januari 2020

Lisette Huijgen Vossius Consultancy

Blog van

Vossius Consultancy

De laatste jaren zijn er steeds meer initiatieven ontstaan om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Er wordt bijvoorbeeld gepoogd sneller juiste vervolgzorg in verpleeghuizen en revalidatiecentra te regelen voor patiënten na opname in het ziekenhuis. Ook op het gebied van wet- en regelgeving wordt nagedacht over het aanpassen van de registratieregels, om het bieden van de juiste zorg voor de patiënt mogelijk te maken.

Een voorbeeld van deze wet- en regelgeving is het in 2018 geïntroduceerde belconsult, dat onder voorwaarden geregistreerd kan worden ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek. Het is daardoor niet altijd meer nodig om de patiënt naar het ziekenhuis te laten komen voor de bespreking van het beloop van de klachten en de voortgang. Deze bespreking kan nu ook telefonisch gedaan worden, iets dat voor de patiënt heel praktisch kan zijn. Omdat het belconsult ter vervanging van een herhaalpolikliniek bezoek is bedoeld, dient er bij de start van een nieuwe zorgvraag nog wel face-to-face contact plaats te vinden, om zo te waarborgen dat de arts een diagnose en een behandelbeleid kan vaststellen bij de patiënt.

Maar: afgelopen september plaatste de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwsbericht op de eigen website over het afschaffen van het face-to-face contact bij de start van een nieuw zorgtraject (1). “Het verplichte fysieke face-to-face contact tussen arts en patiënt aan het begin van een zorgtraject verdwijnt per 1 januari 2020 uit de NZa-regels voor de medisch-specialistische zorg”, aldus de NZa. Een beleid waar veel partijen blij mee waren, want al gauw werd het nieuws verspreid op verschillende websites. Hierbij leek het erop dat het vanaf januari 2020 niet meer vereist is dat een DBC met zorgtype 11, de start van een nieuw zorgtraject, een eerste polikliniekbezoek bevat.

Inmiddels is het januari en is de nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Om een nieuw zorgtraject te kunnen openen geldt de voorwaarde dat er een behandelrelatie moet zijn tussen de beroepsbeoefenaar met de poortfunctie en de patiënt. Daarnaast is de beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor de anamnese en diagnosestelling bij de nieuwe zorgvraag. De voorwaarde van het face-to-face contact is daarmee daadwerkelijk vervallen in de Nadere Regel van de NZa en in de RZ20b (zie ook https://www.vossiusconsultancy.nl/kennisdeling). De NZa geeft daarbij aan dat de omschrijvingen van andere zorgactiviteiten voldoende borgen dat waar nodig een face-to-face contact tussen de arts en de patiënt geregistreerd wordt.

Dit initiatief van de NZa komt tegemoet aan de wensen en behoeften van zorgprofessionals en de verschillende patiëntengroepen, waarbij het belangrijk is dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt. Het is nog niet geheel duidelijk welk effect er zal optreden aan de financiële kant van de registratie. De berekening van het honorarium van medisch specialisten in een maatschap is bijvoorbeeld deels nog afhankelijk van de registratie van eerste polikliniekbezoeken. Er dienen heldere afspraken gemaakt te worden tussen verschillende partijen om deze onduidelijkheid proberen weg te nemen. Vossius houdt de ontwikkelingen nauwgezet bij, we houden u graag op de hoogte.

Meer weten? Neem gerust contact op met Lisette Huijgen (l.huijgen@vossiusconsultancy.nl)

1) https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/19/verplicht-fysiek-consult-op-de-poli-vervalt-per-2020

Meer weten? Hieronder vind je de meest recente blogs.

Alle blogs lezen?

Vossius wordt onderdeel van de Quoratio Groep

Bron: www.quoratio.nl Bunnik, 26 mei 2020 –  Quoratio…
Richard Hogenhorst Vossius Consultancy

Blog: Eet u ook soep met een vork?

Met een procesoptimalisatie schep je orde in de chaos. Hoe dat in zijn werk kan gaan leest u in dit relaas.
Nelleke Noordzij Vossius Consultancy

Blog: Horizontaal toezicht

Doordat Vossius al menige organisatie heeft geholpen over te gaan op HT, weten we hoe we de valkuilen kunnen vermijden.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.