Blog: Horizontaal toezicht

10 februari 2020

Nelleke Noordzij Vossius Consultancy

Blog van

Vossius Consultancy

Dankzij Vossius hoeft een zorginstelling het wiel niet opnieuw uit te vinden. Horizontaal Toezicht levert behalve duidelijke processen toch ook veel vragen op. Vossius helpt graag mee ook aan deze vragen het hoofd te bieden.

Horizontaal Toezicht (HT) in de zorg is een veelbesproken thema bij zorgverzekeraars en de verschillende zorginstellingen. HT is een motivatie voor ziekenhuizen om de declaratie- en registratieprocessen opnieuw onder de loep te nemen om zo te komen tot ‘first time right registratie en declaratie’. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf, zoals we die kennen van het zelfonderzoek, wordt met HT getracht de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Deze omslag wordt bewerkstelligd in samenwerking met de zorgverzekeraar, waarbij gesteund wordt op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie in handelen.  

De effecten van Horizontaal Toezicht 

De verschuiving naar ‘first time right registratie en declaratie’, houdt in dat zorgprofessionals meer focus dienen te hebben op juiste, volledige en tijdige bronregistratie. Op deze manier wordt het achteraf corrigeren van registraties voorkomen. Hiertoe dienen risico’s in registratieprocessen geïdentificeerd, geanalyseerd en beheerst te worden. In de praktijk blijkt dat de overgang naar HT een tijdrovend proces is voor ziekenhuizen, en dat lijkt niet minder te worden zodra de HT-vlag eenmaal gehesen is. Zo moeten midden of hoog geprioriteerde (rest)risicos gedurende het jaar gecontroleerd worden middels deelwaarnemingen, om zo te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar. Met deze eisen leggen zorgverzekeraars extra druk op de werkcapaciteit van ziekenhuizen.  

 

Opgestelde hulpdocumenten zoals de landelijke risicolijst en het format voor het control framework (CFW) lijken niet voldoende te ondersteunen, waardoor ziekenhuizen blijven zitten met vragen als:  

  • Wat zijn de risico’s in ons registratieproces?  
  • Welke beheersmaatregelen zijn er voor deze risico’s? 
  • Hoe wordt het restrisico bepaald en hoe groot wordt de bijhorende steekproef?
  • Wordt de steekproef bepaald aan de hand van het initiële risico of het restrisico?
  • Wat omvat het controleplan?
  • Hoe toon je de werking aan?  

Bovendien kan afhankelijk van de argumentatie van het ziekenhuis en het begrip van de zorgverzekeraar een groot verschil ontstaan in de uitvoering en vereisten van de verschillende fases in HT. Het wiel dient nu door gelijke ziekenhuizen ieder voor zich opnieuw uitgevonden te worden. 

Toch zijn de meeste ziekenhuizen het erover eens dat het roer om moet. De financiële onzekerheid rondom het zelfonderzoek kost veel tijd en geeft discussie over werkzaamheden in het verleden. Naast meer financiële zekerheid biedt HT een beter inzicht in de eigen declaratie- en registratieprocessen en de risico’s daaromtrent. Hierdoor is een ziekenhuis beter in staat om de geïdentificeerde risico’s te beheersen en leidt dit tot een declaratieproces dat efficiënter en effectiever is. Tevens leidt HT vaak tot het implementeren of optimaliseren van de Three lines of defence in de bedrijfsvoering. Hiermee worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen in het registratieproces beschreven en belegd. Zo ontstaat een duidelijke afbakening tussen de eerste, tweede en derde lijn. De eerste lijn draagt zorg voor correcte registratie. De tweede lijn ondersteunt en controleert de resultaten van de eerste lijn en de onafhankelijke derde lijn controleert op kwaliteit middels een interne audit. 

Niet alleen het ziekenhuis heeft baat bij deze voordelen, ook de zorgverzekeraars profiteren. Zo hoeft het ziekenhuis achteraf minder correcties op declaraties uit te voeren, worden declaraties betrouwbaarder, heeft de zorgverzekeraar eerder inzicht in de zorgkosten en ontvangt de patiënt één keer een correct overzicht van het eigen risico. 

 Wat kunnen wij betekenen? 

Dankzij Vossius hoeft een zorginstelling het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zo hebben wij ervaring met het inzichtelijk maken van declaratie- en registratieprocessen, het identificeren van risico’s, het uitwerken en implementeren van beheersmaatregelen en het bepalen van restrisico’s en aanvullende werkzaamheden. Ook het aantonen van opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen passend bij de geïdentificeerde risico’s behoort tot onze expertise. Vossius heeft ervaring met het implementeren van het Three lines of defence in de bedrijfsvoering van een ziekenhuis en optimaliseert ook hier op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierbij zetten wij onze kennis en ervaring uit de praktijk in op uw situatie om zo te komen tot een efficiënt werkproces en een goed eindresultaat.  

Heeft u na het lezen van dit stuk aanvullende of inhoudelijke vragen rondom Horizontaal Toezicht? Neem dan contact op met consultant Nelleke Noordzij middels telefoon (06 15 51 49 97) of email (n.noordzij@vossiusconsultancy.nl 

Bent u van plan over te stappen op HT of is de overstap al gemaakt maar heeft u toch behoefte aan ondersteuning op een van bovenstaande zaken? Neem dan contact op met Rob van Plaggenhoef middels telefoon (06 11 40 95 69) of email r.vanplaggenhoef@vossiusconsultancy.nl 

Meer weten? Hieronder vind je de meest recente blogs.

Alle blogs lezen?

Vossius wordt onderdeel van de Quoratio Groep

Bron: www.quoratio.nl Bunnik, 26 mei 2020 –  Quoratio…
Richard Hogenhorst Vossius Consultancy

Blog: Eet u ook soep met een vork?

Met een procesoptimalisatie schep je orde in de chaos. Hoe dat in zijn werk kan gaan leest u in dit relaas.
Nelleke Noordzij Vossius Consultancy

Blog: Horizontaal toezicht

Doordat Vossius al menige organisatie heeft geholpen over te gaan op HT, weten we hoe we de valkuilen kunnen vermijden.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.