Dashboard DBC-fouten

Sector: Medisch specialistische zorg

Organisatiegrootte: Groot

Locatie: Utrecht

Case van

Vossius Consultancy

Een overzichtelijk dashboard met de historie van foutlijsten in het EPD geeft actueel inzicht in de productie.

De situatie

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost. Deze werklijsten bevatten steeds de actuele stand van zaken waarbij een goed inzicht in de in- en uitstroom van fouten ontbreekt.

Het doel

Zorg ervoor dat we op reguliere basis kunnen zien hoe het verloop van de fouten is in de tijd en dat per foutcode/soort, specialisme en verantwoordelijke afdeling zodat we daar op kunnen sturen

De aanpak

Vanwege het ontbreken van een fouthistorie in het EPD, is begonnen met het verzamelen van deze informatie via een extractie naar het Data Warehouse (DWH).

Na elke dataverversing wordt deze extractie van de DBC-fouten verzameld in een historische tabel. Door op DBC-nummer de verschillende extractiemomenten met elkaar te vergelijken krijg je zicht op de in- en uitstroom. Welke DBC-fouten zijn nieuw, welke DBC-fouten zijn opgelost, welke DBC-fouten staan er nog steeds op en welke DBC’s zijn er veranderd van foutcode.

Vervolgens wordt deze data beschikbaar gesteld via Excel waarin een dashboard is gemaakt met verschillende inzichten en filtermogelijkheden.

Het resultaat

Een mooi dashboard waarmee men zicht en grip krijgt op het totale verloop aan DBC-fouten (waar gaat het goed, waar gaat het slecht). De opdracht is initieel uitgevoerd voor een decentrale afdeling. Vanwege het mooie resultaat is besloten dit dashboard voor alle afdelingen uit te rollen.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.