Digitalisatie binnen de Caresector

Sector: Care

Organisatiegrootte: Groot

Locatie:

Case van

Vossius Consultancy

Een uitgebreid optimalisatietraject in de Caresector leidt tot meer tijd voor kwaliteit.

De situatie

Administratieve lasten: wie heeft ze niet? Deze lasten zijn niet specifiek voor ziekenhuizen (Cure), ook de intra- en extramurale sector (Care) wordt hierdoor getroffen. De praktijk laat zien dat (wijk)verpleegkundigen en andere medewerkers vaak veel tijd kwijt zijn aan de administratie, waardoor minder tijd overblijft voor de cliënten. Voor een organisatie in de Caresector die onder druk stond was het essentieel om deze zaken te optimaliseren.

Het doel

Het doel is het verminderen van de administratieve lasten binnen de organisatie. Naast het verminderen van de administratieve last is het belangrijk dat andere administratieve aspecten achter de schermen geoptimaliseerd worden. Dit is essentieel voor een complete en tijdige facturatie.

De aanpak

In eerste instantie zijn de mogelijkheden verkend om bepaalde administratieve processen te digitaliseren. Hierbij zijn zowel gebruikers, softwareleverancier, ICT en functioneel beheer betrokken om te zorgen voor draagvlak, continuïteit en kwaliteit. Nadien zijn er conceptversies getest, geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Het resultaat

Het beoogde resultaat is een versimpelde, gebruiksvriendelijkere en bovenal een minder arbeidsintensieve administratie voor alle betrokkenen. Door deze veranderingen blijft er voor (zorg)medewerkers meer tijd over om te besteden aan de cliënt.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.