Horizontaal toezicht: van declaratie op orde naar registratie op orde

Sector: Medisch specialistische zorg

Organisatiegrootte: Groot

Locatie:

Case van

Vossius Consultancy

Vossius helpt te voldoen aan de vereisten voor Horizontaal Toezicht op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau

De situatie

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen. Daarbij wordt een omslag gemaakt van foutgerichte, naar procesgerichte verantwoording. Minder controles achteraf en duidelijke afspraken over processen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Om zo te komen tot een efficiënte, effectieve en tijdige registratie en declaratie van zorg. Een belangrijke vereiste voor Horizontaal Toezicht is het aantoonbaar in control zijn op risico’s van registratieprocessen. Voor deze opdracht had het desbetreffende ziekenhuis behoefte aan kennis en expertise om te voldoen aan deze vereiste.

Het doel

In deze opdracht draagt Vossius bij aan het in control zijn op risico’s van registratieprocessen door middel van het optimaliseren van de DBC-bedrijfsvoering op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

De aanpak

Om de risico’s van de registratieprocessen te beheersen zijn de volgende stappen gezet:

1. Ophalen van de registratieprocessen en registratierisico’s bij de bron: het duale management, het organisatorisch management en de zorgadministratie.

2. Analyseren en vastleggen van risico’s, verbeterpunten en optimalisatiekansen in registratieprocessen.

3. Advies geven over de beheersing van processen en diens risico’s om de DBC-bedrijfsvoering op operationeel, tactisch en strategisch niveau te optimaliseren. Ter ondersteuning is gebruik gemaakt van procesvisualisatie, om zo een grafische weergave te creëren van de registratieprocessen, de impact van bijbehorende risico’s te visualiseren en een 0-meting op te leveren.

4. Borgen van de beheersmaatregelen behorend bij de geïdentificeerde risico’s in het ziekenhuis en begeleiden bij de implementatie hiervan.

Het resultaat

In een periode van negen maanden zijn in totaal 32 adviesrapporten opgeleverd, waarin op specialismeniveau de registratieprocessen, de ervaren en geïdentificeerde risico’s en bijbehorende adviezen gedocumenteerd zijn. Voor alle rapporten is een uniforme aanpak gehanteerd voor het beschrijven van de processen en de adviezen. Daarnaast zijn de rapporten gedeeld met de vakgroepen door middel van presentaties. De rapporten hebben ook een bijdrage geleverd aan het inrichten en het borgen van het ‘three lines of defence model’. Tevens lagen zij ten grondslag aan het implementeren van een DBC-bedrijfsvoering op operationeel, tactisch en strategisch om zo ziekenhuisbreed draagvlak te creëren om te komen tot juiste, volledige en tijdige registratie en declaratie. Tot slot zijn de inventarisatiefase (fase B) en de verbeterfase (fase C) afgerond, welke onderdeel zijn van de verschillende fases van Horizontaal Toezicht.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.