Implementatie projectmatig werken tijdens Horizontaal Toezicht

Sector: Medisch specialistische zorg

Organisatiegrootte: Groot

Locatie: Utrecht

Case van

Vossius Consultancy

Voor de overgang naar Horizontaal Toezicht in de Zorg moeten vanuit de afdeling Financiën in een korte tijd meer dan dertig projecten uitgevoerd worden.

De situatie

Voor de overgang naar Horizontaal Toezicht in de Zorg moeten vanuit de afdeling Financiën in een korte tijd meer dan dertig projecten uitgevoerd worden. Dit is een ongekend aantal projecten voor de afdeling. Het team van adviseurs dat de projecten moet leiden, heeft hier weinig tot geen ervaring mee.

Het doel

Het project heeft twee doelen:

  • Het realiseren van dertig projecten die zich richten op de optimalisatie van processen en beheersing.
  • De organisatie begeleiden bij het opzetten van een projectstructuur en projectmatig werken.

De aanpak

Er is gestart met het opzetten van een projectstructuur en het creëren van mogelijkheden om te sturen op de voortgang van de projecten. De projectleiders worden gecoacht en begeleid bij de uitvoer van de projecten. Het management en de programma-organisatie worden geadviseerd over de strategie, risico’s, kwaliteit en voortgang. Cultuurinterventies op het thema projectmatig werken worden uitgevoerd.

Het resultaat

In een periode van anderhalf jaar zijn dertig projecten afgerond die bijdragen aan de overgang naar Horizontaal Toezicht. Er is een projectstructuur neergezet en de organisatie is getraind in projectmatig werken. De afdeling werkt beter samen, durft elkaar feedback te geven en straalt meer eenheid uit.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.