Implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ

Sector: Medisch specialistische zorg

Organisatiegrootte: Groot

Locatie:

Case van

Vossius Consultancy

Vossius heeft ervaring met de implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ. Met HT wordt een systeem van werken opgezet waarmee aantoonbaar correct wordt geregistreerd en gefactureerd.

Hieronder lichten we de GGZ-casus toe.

De situatie

Horizontaal Toezicht (HT) is nu ook in de GGZ geïntroduceerd. Met HT wordt een systeem van werken opgezet waarmee aantoonbaar correct wordt geregistreerd en gefactureerd. Sinds de start is er gewerkt aan een model hiervoor dat landelijk toegepast kan worden. Voor ziekenhuizen is HT inmiddels een bekend begrip, en dat geldt ook voor de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).

Het doel

Het doel van dit project was het afronden van de implementatiefase (fase D) van HT, waarin het Control Framework wordt opgeleverd en beoordeeld door de betrokken verzekeraars. Bij goedkeuring van het Control Framework kan de organisatie officieel over op HT en kan gestart worden met de verantwoordingsfase (fase E).

De aanpak

Het gehele proces wordt samen met de beoordelende verzekeraars besproken. Een volgende stap wordt pas gezet als de voorgaande stap door beide verzekeraars is goedgekeurd.

Op basis van de geformuleerde hoofd- en deelprocessen binnen de GGZ-instelling en de opgestelde beheerdoelstellingen worden risico’s geïdentificeerd en geclassificeerd als hoog, midden of laag. Er worden verschillende soorten beheersmaatregelen opgesteld, die ervoor moeten zorgen dat de geïdentificeerde risico’s voldoende afgedekt worden. Beheersmaatregelen die al functioneren worden indien nodig aangevuld met nieuwe beheersmaatregelen. Denk hierbij aan werkinstructies, validatiecontroles en notificaties. De uitwerking van deze stappen vormt samen het Control Framework.

Het resultaat

Het Control Framework is volledig uitgewerkt en voor alle geïdentificeerde risico’s zijn beheersmaatregelen opgesteld om het risico af te dekken. De verzekeraars voeren de laatste beoordeling uit om te bepalen of alle risico’s met deze beheersmaatregelen voldoende afgedekt zijn. Bij een definitief akkoord is de GGZ-instelling als een van de eerste van Nederland over op HT.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.