Ontwikkeling van een probleem-georiënteerd EPD

Sector: Medisch specialistische zorg

Organisatiegrootte: Middelgroot

Locatie: Amersfoort

Case van

Vossius Consultancy

Als kennispartner voor de processen in de zorg participeert Vossius in de ontwikkeling van een geïntegreerd ZIS en EPD.

De situatie

Een modern EPD is eigenlijk een ZIS en een EPD. Op deze manier biedt een modern EPD de mogelijkheid tot financiële afhandeling van de geboden zorg. In Nederland is de keus beperkt voor wat betreft pakketten die functionaliteit bieden voor zowel de medisch inhoudelijke documentatie als de financiële afhandeling van de geboden zorg. Je komt al snel uit bij Chipsoft of Epic. Dat zijn pakketten met elk hun eigen voor- en nadelen.

Wat nu als we zelf een oplossing bedenken? In deze opdracht participeert Vossius in de ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd EPD. Het in de organisatie gebruikte ZIS wordt gekoppeld met het in gebruik zijnde EPD. Er zijn aan beide pakketten veranderingen nodig om te voldoen aan de eisen.

Het doel

Doel is het opleveren van een probleem-georiënteerd EPD waarin de arts de patiëntenzorg documenteert en waarin tevens de logistiek voor de patiënt wordt afgehandeld. Afspraken, opnames, DBC’s, declaraties maar ook brieven, decursus, medicatie en de status van de patiënt achter één interface. Resultaat is dat eindgebruikers slechts in een enkel systeem hoeven in te loggen.

De aanpak

Het bestaande EPD wordt aangepast zodat artsen binnen hun specialisme problemen voor patiënten kunnen aanmaken. Onder dit probleem wordt de desbetreffende zorg gedocumenteerd. Vanuit het probleem wordt het zorgtraject afgeleid zonder dat de arts daarvoor aparte handelingen hoeft uit te voeren. Dit aangepaste EPD wordt gekoppeld aan het ZIS waarbij beide leveranciers samen een traject ingaan om de koppeling tussen de systemen te realiseren.

Het resultaat

Het beoogde resultaat is een geïntegreerd EPD dat kan wedijveren met de grote jongens in de markt. Vooralsnog is er nog geen concrete Go-Live datum maar er wordt door de verschillende partijen hard gewerkt aan de ontwikkeling en oplevering.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.