Steekproeven Boxmeer

Sector: –

Organisatiegrootte: –

Locatie: –

Case van

Vossius Consultancy

Zoals in elk ziekenhuis in Nederland, moest ook het Maasziekenhuis in Boxmeer de steekproefcontrole uitvoeren. Bij de steekproefcontrole wordt een selectie DBC’s volledig getoetst op een juiste en volledige registratie conform wet- en regelgeving. De steekproefcontrole vormt een onderdeel van de goedkeurende verklaring van de accountant.

De situatie

Begin 2014 begon de tijdsdruk voor het tijdig en juist uitvoeren van de steekproefcontrole toe te nemen. Door de enorme hoeveelheid werk en het korte tijdsbestek, besloot het Maasziekenhuis externe hulp in te schakelen. Vossius Consultancy werd gevraagd om de steekproefcontrole uit te voeren, omdat Vossius Consultancy hier ervaring mee heeft.

De aanpak

De steekproefcontrole kon direct van start door een gestructureerd format van AO/IC waarin stond beschreven hoe de steekproefcontrole moest worden uitgevoerd, onze ervaring met steekproeven en het softwarepakket. Vossius Consultancy heeft zich volledig ingezet om de steekproefcontrole op een juiste manier binnen de gestelde deadline uit te voeren. De steekproefcontrole bestond uit twee delen. Een deel was een check op de patiënt- en verzekeringsgegevens.

Dit deel werd door een medewerker van AO/IC uitgevoerd en vastgelegd. Het tweede gedeelte was een check op de inhoud van de DBC’s. Dit inhoudelijke gedeelte heeft Vossius Consultancy uitgevoerd. Tijdens de steekproefcontrole is voortdurend gekeken of de geregistreerde gegevens in het ZIS overeenkwamen met de daadwerkelijk geleverde zorg, zoals beschreven in het patiëntendossier.

Het resultaat

Door de kennis van Vossius Consultancy over de wet- en regelgeving wat betreft de ziekenhuiszorg, het overleg met polimedewerkers en artsen en de ambitie om elk detail nader te onderzoeken, is de steekproefcontrole tijdig en juist uitgevoerd. De fouten in de registratie die zijn ontdekt naar aanleiding van de steekproefcontrole zijn gedocumenteerd en gecommuniceerd naar de bronregistratie, waardoor de registratieprocessen konden worden verbeterd.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.