Case

Zelfonderzoek Diaconessehuis en Rijnland Ziekenhuis

Lessons Learned HiX implementatie

Case van

Vossius Consultancy

Tijdens de zomermaanden heeft Vossius Consultancy het Diaconessenhuis en het Rijnland Ziekenhuis ondersteund met de uitvoering van het Zelfonderzoek. In dit zelfonderzoek wordt de DOT-omzet op basis van 54 controlepunten onderzocht. Deze controlepunten zijn opgesteld door de NZa, VWS en diverse branchepartijen.

Voor aanvang van het zelfonderzoek waren beide huizen reeds gestart met een eigen verbeteringsproject voor de zorgregistratie. Er is bij de uitvoering van het zelfonderzoek voor een gezamenlijke aanpak tussen beide ziekenhuizen gekozen, waarbij de uitvoering wel voor ieder ziekenhuis apart is gedaan. Er is voor deze aanpak gekozen om alvast voor te bereiden op het komende fusietraject.

Oplossing

In mei startte het zelfonderzoek met een kickoff, waarbij alle projectmedewerkers van de Zorgadministratie en Planning & Control van beide ziekenhuizen en de projectmedewerkers vanuit Vossius Consultancy aanwezig waren. Gezamenlijk werden de taken en verantwoordelijkheden in het project bepaald. De doelstelling van het project was helder: de uitvoering van het zelfonderzoek volgens de landelijke richtlijnen. Vossius Consultancy heeft voor de twee ziekenhuizen het project geleid, de query’s gedefinieerd en gedraaid voor de data-analyse.

De medewerkers van de Zorgadministratie hebben de deelwaarnemingen uitgevoerd en de twee eindrapportages geformuleerd. Daarna heeft Vossius Consultancy in samenwerking met de afdelingen Planning & Control van beide ziekenhuizen de financiële impact van het zelfonderzoek bepaald. Ook heeft Vossius Consultancy de accountantuitleg gegeven over de query’s en de berekeningen ten behoeve van het Rapport van Bevindingen.
Momenteel bevindt het zelfonderzoek zich in de afrondende fase. De finale berekeningen worden per zorgverzekeraar vastgesteld. In november wordt het zelfonderzoek afgerond met een feedbacksessie.

Resultaat

Gedurende dit project was de samenwerking tussen beide ziekenhuizen erg belangrijk. De werkdruk was door onderbezetting in verband met de vakantieperiode hoog. De continue veranderende berichtgeving omtrent de inhoud en de strakke tijdslijn van het zelfonderzoek verhoogde deze druk. Maar dat heeft ons er zeker niet van weerhouden om met z’n allen een mooi resultaat neer te zetten. Zowel het Rijnland Ziekenhuis als het Diaconessenhuis hebben het eindrapport op tijd ingeleverd bij de ZN-expertgroep. Tot slot, beide ziekenhuizen hebben nu duidelijke(re) handvatten verkregen om de zorgregistratie in de toekomst te verbeteren.

Vragen? Stel ze Bas.

Bas Vos, oprichter Vossius Consultancy.

06 – 28 961 350 of bas.vos@vossiusconsultancy.nl

“Ik ben trots om te werken bij een werkgever die mij ziet, die écht zijn best doet om mijn opdrachten aan te laten sluiten bij waar ik morgen aan toe ben.”

Emma Vellacott. Consultant. Bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen je graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.