Zelfonderzoek Diaconessenhuis en Rijnland Ziekenhuis

Sector: –

Organisatiegrootte: –

Locatie: –

Case van

Vossius Consultancy

Vossius Consultancy heeft het Diaconessenhuis en het Rijnland Ziekenhuis ondersteund met de uitvoering van het Zelfonderzoek. In dit zelfonderzoek wordt de DOT-omzet op basis van 54 controlepunten onderzocht. Deze controlepunten zijn opgesteld door de NZa, VWS en diverse branchepartijen.

De situatie

Voor aanvang van het zelfonderzoek waren beide huizen reeds gestart met een eigen verbeteringsproject voor de zorgregistratie. Er is bij de uitvoering van het zelfonderzoek voor een gezamenlijke aanpak tussen beide ziekenhuizen gekozen, waarbij de uitvoering wel voor ieder ziekenhuis apart is gedaan. Er is voor deze aanpak gekozen om alvast voor te bereiden op het komende fusietraject.

De aanpak

In mei startte het zelfonderzoek met een kickoff, waarbij alle projectmedewerkers van de Zorgadministratie en Planning & Control van beide ziekenhuizen en de projectmedewerkers vanuit Vossius Consultancy aanwezig waren. Gezamenlijk werden de taken en verantwoordelijkheden in het project bepaald. De doelstelling van het project was helder: de uitvoering van het zelfonderzoek volgens de landelijke richtlijnen. Vossius Consultancy heeft voor de twee ziekenhuizen het project geleid, de query’s gedefinieerd en gedraaid voor de data-analyse.

De medewerkers van de Zorgadministratie hebben de deelwaarnemingen uitgevoerd en de twee eindrapportages geformuleerd. Daarna heeft Vossius Consultancy in samenwerking met de afdelingen Planning & Control van beide ziekenhuizen de financiële impact van het zelfonderzoek bepaald. Ook heeft Vossius Consultancy de accountantuitleg gegeven over de query’s en de berekeningen ten behoeve van het Rapport van Bevindingen.
Momenteel bevindt het zelfonderzoek zich in de afrondende fase. De finale berekeningen worden per zorgverzekeraar vastgesteld. In november wordt het zelfonderzoek afgerond met een feedbacksessie.

Het resultaat

Gedurende dit project was de samenwerking tussen beide ziekenhuizen erg belangrijk. De werkdruk was door onderbezetting in verband met de vakantieperiode hoog. De continue veranderende berichtgeving omtrent de inhoud en de strakke tijdslijn van het zelfonderzoek verhoogde deze druk. Maar dat heeft ons er zeker niet van weerhouden om met z’n allen een mooi resultaat neer te zetten. Zowel het Rijnland Ziekenhuis als het Diaconessenhuis hebben het eindrapport op tijd ingeleverd bij de ZN-expertgroep. Tot slot, beide ziekenhuizen hebben nu duidelijke(re) handvatten verkregen om de zorgregistratie in de toekomst te verbeteren.

“Gedurende dit project was de samenwerking tussen beide ziekenhuizen erg belangrijk.”

De werkdruk was door onderbezetting in verband met de vakantieperiode hoog. De continue veranderende berichtgeving omtrent de inhoud en de strakke tijdslijn van het zelfonderzoek verhoogde deze druk.

Meer cases bekijken? Hieronder vind je de meest recente cases.

Dashboard DBC-fouten

Veelal werkt een EPD met werklijsten voor het corrigeren van fouten in de registratie en afleiding van DBC’s. Op basis van deze lijsten worden problemen zowel centraal als decentraal opgelost.

Unithoofd poliklinieken

Afdelingen kunnen niet zonder operationele aansturing, dus als een unithoofd uitvalt dan moet deze rol opgevuld worden. Als interim unithoofd stap je met een frisse blik op een rijdende trein. Met deze frisse blik kun je afdelingen helpen opnieuw te kijken naar bestaande processen.

Horizontaal toezicht: declaratie en registratie op orde

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieders. Beide partijen werken samen om de rechtmatigheid van declaraties in de registratie- en declaratieprocessen in de medisch specialistische zorg te borgen.

“Bij Vossius word ik gestimuleerd om me te ontwikkelen op de manier die bij míj past, daardoor functioneer ik veel effectiever.”

Mirthe Nelissen, consultant bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.