Horizontaal Toezicht

Ziekenhuiszorg & GGZ

  • Verlaging administratieve last
  • Kostenefficiëntie
  • Verhogen van kwaliteit

Vossius werkt met ziekenhuizen, de GGZ en de verzekeraars aan het realiseren van Horizontaal Toezicht.

 

Horizontaal Toezicht in de zorg

Voor de GGZ en de ziekenhuiszorg is Horizontaal Toezicht een nieuwe manier om efficiënter en effectiever te declareren. Dat begint met een juiste registratie van zorg. En dat begint met een helder proces. Dit mes snijdt aan twee kanten: we creëren vertrouwen aan de achterkant en we optimaliseren de processen aan de voorkant. Maar: Hoe doe je dat?

Horizontaal toezicht

Vossius Consultancy

‘Horizontaal Toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie’, je leest het op elke website van elke organisatie die zich met HT bezighoudt.

Het is ook nogal een opgave. In de oude situatie bezien we achteraf of een declaratie correct is door achtereenvolgens de zorginstelling zelf, haar accountant, dan de zorgverzekeraar en zijn accountant de boel te laten controleren. En als dat nog niet voldoende is doet de NZa ook nog een duit in het zakje en soms zelfs het ministerie van VWS. Met andere woorden, voor een declaratie correct in de boeken staat is deze door vele handen gegaan. Helemaal geen gek idee dus om met deze groep mensen samen de processen van de totstandkoming van de declaratie onder de loep te nemen. U beseft: dat is geen sinecure. Maar er is hoop en, beter nog, hulp.

Starten met Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht volgt een gestructureerde aanpak. Er wordt gestart met een eerste verkenning door de instelling: waar staan we? Dan wordt volgens het landelijk instapmodel getoetst hoe de instelling scoort op relevante onderwerpen. Hieruit volgt meestal een reeks voorstellen tot verbetering in een verbeterplan. Met dit verbeterplan kan de instelling dan starten met het doorvoeren van procesverbeteringen. De feitelijke implementatie van Horizontaal Toezicht vindt vervolgens plaats aan de hand van het vullen van het control framework. Als laatste – terugkerende – stap wordt jaarlijks en gedurende het jaar verantwoording afgelegd door de instelling over de declaraties, risico’s en beheersmaatregelen.

Uw processen

Het is niet meer dan logisch om zo’n traject te starten vanuit de eigen processen. We kennen onze eigen processen, of we kunnen ze in ieder geval min of meer makkelijk beschrijven. Men is geneigd te denken: Dan beschrijven we de risico’s en die risico’s waarderen we. En als we zover zijn hoeven alleen nog maar de beheersmaatregelen getroffen te worden en kunnen we aan de slag met HT. Helaas is de praktijk weerbarstiger dan de theorie.

Hoeveel processen heeft een zorginstelling wel niet? Hoeveel werkinstructies en protocollen? Hoe zien we de samenhang tussen al die processen? En werkt iedereen op dezelfde manier? Zijn de processen vergelijkbaar beschreven? Dit is het punt waar het eerste zand tussen de raderen verschijnt, en waar het tandenknarsen begint.

Structuur

Het is van groot belang vanaf de de eerste verkenning structuur aan te brengen. Dat begint met de beschrijving van de processen, de risico’s en de beheersmaatregelen. Voor alle processen moet duidelijk zijn wie wat doet, wie verantwoordelijk is en, last but not least, wie wat mag. Dat zijn de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden die in overeenstemming met de betreffende stakeholders bepaald moeten worden. Door binnen deze structuur het meten, rapporteren, overleggen en eventueel aanpassen van de processen -de PDCA-cyclus- in te bouwen krijgen stakeholders de mogelijkheid resultaat te boeken.

Transparantie

Horizontaal Toezicht functioneert wanneer zowel de interne als de externe stakeholders vertrouwen hebben in het proces. De samenwerking van tussen zorginstellingen, verzekeraars, de overheden en toezichthouders leunt hier in grote mate op. Heldere en gestructureerde communicatie is daarbij van groot belang.

Vossius

Vossius heeft veel ervaring met implementaties van Horizontaal toezicht in zowel de ziekenhuiszorg als de GGZ. Graag helpen wij u verder, met advies, hulp of slimme ICT-oplossingen. In onze blogs en cases laten we zien wat onze ervaringen zijn met onze opdrachten. Kijk er eens naar. Wij helpen u graag met onze kennis de valkuilen van Horizontaal Toezicht te vermijden.

Vragen? Stel ze Nelleke.

Nelleke Noordzij, consultant bij de Quoratio Groep.

06 – 15 51 49 97 of nnoordzij@quoratiogroep.nl

Nelleke Noordzij Vossius Consultancy

“Na het volgen van de Vossius Academy hebben onze medewerkers zichtbaar de stap naar meer pro-actief handelen en eigenaarschap weten te maken. Echt een waardevolle boost voor de professionaliteit.”

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.