De oplossingen van
Vossius Automatisering

  • Verlaging administratieve last
  • Kosten efficiëntie
  • Verhogen van kwaliteit
 
 

Oplossingen van

Vossius Automatisering

Process Mining

Vossius brengt bedrijfsprocessen visueel in kaart door ontsluiting van data uit het ZIS/EPD. De bedrijfsprocessen zoals deze in werkelijkheid lopen worden zo inzichtelijk gemaakt (IST situatie) en vergeleken met de verwachte situatie (SOLL situatie). De kracht hiervan is dat zichtbaar wordt waar afwijkingen van het hoofdproces voorkomen en waar verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld afdelingen. Met de inzichten die ontstaan kunnen processen geoptimaliseerd worden. Denk daarbij aan het verkorten van doorlooptijden en het voorkomen van registratiefouten en rework (door inrichtings-, of menselijke fouten). Vossius ziet process mining als analysetool en de basis voor verbeterprogramma’s in de gezondheidszorg.

ODV tool

Met de ODV-tool wordt de factuurinformatie direct in het ZIS-EPD geïmporteerd. Hierdoor voorkom je  handmatige werkzaamheden, onvolledige zorgprofielen, en te lage declaraties bij de zorgverzekeraar. Onderlinge dienstverlening is een belangrijke secundaire bron van inkomsten voor een ziekenhuis en is daarom belangrijk om volledig te registreren.
De import in het systeem doen wij door een 100% correcte mapping van patiënten, verrichtingen en artscodes tussen instellingen. Via een HL7 bestand wordt de factuurinformatie aangeleverd en in het ZIS-EPD geïmporteerd. Vervolgens kunnen verrichtingen via de standaard werkwijze aan DBC’s gekoppeld worden. Registratie is daarmee juist en volledig.

Werkkapitaal scan

Om het werkkapitaal te verlagen brengt de Vossius werkkapitaal scan het facturatieproces van “cure to cash” in beeld. Dit geeft inzicht in de gemiddelde doorlooptijden van processtappen zoals afsluiten, grouperen en factureren van DBC’s. Daarbij worden bottlenecks en oorzaken van vertragingen uitgelicht. Door focus op de werkelijke problemen kan een zorginstelling het benodigde werkkapitaal in korte tijd substantieel verlagen.

Zelfonderzoeks module

Met de zelfonderzoeks module kan het ziekenhuis zelfstandig en laagdrempelig het jaarlijkse zelfonderzoek uitvoeren. Query’s op de facturatiebestanden genereren correcte data-analyse en deelwaarnemingsbestanden. ….

Vossius combineert kennis van wet- en regelgeving op het gebied van zorgregistratie met expertise op het gebied van facturatie en dataextractie. Vossius is daarom in staat om met behulp van query’s op facturatiebestanden van het ziekenhuis correcte data-analyse en deelwaarnemingsbestanden te genereren. Het ziekenhuis kan hiermee vervolgens zelfstandig en laagdrempelig het jaarlijkse zelfonderzoek uitvoeren.

Automatiseren dagopnamen LBZ

Op basis van gestructureerde informatie in het EPD wordt via algoritmen voor iedere dagopname een ICD-10 diagnose afgeleid. De kwaliteit van dit afleidingsalgoritme wordt vooral getoetst aan de hand van de aanwezige historische data die door medisch codeurs afgeleid. Indien dit nodig blijkt kunnen algoritmen worden aangepast om de uitkomsten te verbeteren.

Robotisering

Robotisering is een onmisbare component als het gaat om programma’s die gericht zijn op kostenverlaging. In de visie van Vossius is robotisering nooit een doel op zich, maar altijd een middel dat pas ingezet moet worden als andere automatiseringsopties falen. Een veel gemaakte fout is het robotiseren van een slecht proces. De eerste stap is daarom altijd: procesoptimalisatie. Als dit is gebeurd wordt bepaald of standaard automatisering mogelijk is. Soms door software aanpassingen van de leverancier, soms door gericht acties in de database uit te voeren. Blijven er uiteindelijk veel (repeterende) handmatige handelingen over, dan kan gedacht worden aan robotisering. Vossius heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee geanalyseerd kan worden of processen zich lenen voor robotisering en is gekwalificeerd om dit succesvol uit te voeren

Opnieuw is het de combinatie van proces- en automatiseringskennis die Vossius uniek  en succesvol maakt op dit gebied.

Vragen? Stel ze Nelleke.

Nelleke Noordzij, consultant bij de Quoratio Groep.

06 – 15 51 49 97 of nnoordzij@quoratiogroep.nl

Nelleke Noordzij Vossius Consultancy

“Ik ben trots om te werken bij een werkgever die mij ziet, die écht zijn best doet om mijn opdrachten aan te laten sluiten bij waar ik morgen aan toe ben.”

Emma Vellacott. Consultant. Bij Vossius.

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.