Process Mining in de zorg

Inzicht in het feitelijk verloop van een proces.

  • Inzicht in het werkelijke verloop van het proces in de praktijk
  • Feitelijke informatie
  • Onderbouwd sturen aan de hand van de data

Vossius Automatisering zorgt voor resultaat met de grondige analyse van processen.

 

ICT in de zorgregistratie: meer tijd voor kwaliteit

Procesanalyse is van groot nut door het inzichtelijk maken hoe processen feitelijk verlopen. Process mining signaleert daarbij vaak verassende afwijkingen op het ontwerp van het proces.

Investeren in processen loont. Door efficiënter te werken met behulp van software en applicaties kunt u beter onderbouwd sturing geven en bent u sneller in control.

 

Process Mining

Vossius Consultancy

Vossius Automatisering optimaliseert processen. Met process mining creëren we inzicht in de data. Dat geeft een actueel beeld van het verloop van een proces waarbij we de knelpunten snel in beeld krijgen.

De zorgfabriek

Bedrijfsprocessen in een ziekenhuis worden voortdurend complexer. Ingewikkelde zorgpaden, registratieprocessen en wetgeving hebben ervoor gezorgd dat ziekenhuizen voor miljoenen hebben moeten investeren in kostbare informatie- en besturingssystemen.  Dagelijks stromen miljarden bytes in de vorm van verrichtingen, DBC’s en patiëntinformatie door het bedrijfsproces.
Het registratieve hoofdproces bestaat uit de DBC registratie dat voortdurend wordt gevoed vanuit deelprocessen die halffabrikaten aanleveren in de vorm van consulten, labonderzoeken (poliklinisch proces), verpleegdagen (klinisch proces) of operaties (OK proces).

Alle stappen hebben last van opbrengstverliezen door uitval. Processen dienen nauwkeurig op elkaar afgestemd en getimed te zijn. Een verkeerd halffabrikaat geeft uitval. Een te vroege of te late dosering eveneens in de vorm van zwevende verrichtingen.

Horizontaal Toezicht

Het merendeel van de ziekenhuizen wil zich daarnaast certificeren voor Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat alle processen en hun risico’s goed in beeld gebracht, beschreven en beheerst moeten zijn. Maar hoe weet je of je in-control bent? Hoe weet je of je proces verloopt zoals het beschreven is? Hoe bewaak je de output op je processen? Kortom: hoe bewaak je de kwaliteit?

Veel organisaties sturen hun processen via de achteruitkijkspiegel. Op basis van wat er is misgegaan in het verleden. En in het beste geval worden hier lessen voor de toekomst uit getrokken. Een actuele meting van de processen, met continu zicht op instroom en uitstroom ontbreekt.

Process mining

Een procesbeschrijving laat zien hoe het proces normaal zou moeten lopen. De risico’s zitten echter in de afwijkingen van het normale proces.

Process mining is in staat juist die afwijkingen zichtbaar te maken, gebaseerd op feitelijke data. En process mining kan ingezet worden voor zowel zorgprocessen als registratie- en facturatieprocessen.

Process mining beantwoordt vragen als: welke processtappen voegen geen waarde toe? Welke factoren hebben invloed op onjuiste DBC registratie (wie registreert, wanneer wordt er geregistreerd)? Wat is de gemiddelde doorlooptijd van stappen in het facturatieproces en waar zitten de uitschieters? Hoe doen specialismen het onderling? Waar zorgt de procesinrichting voor fouten en problemen? Hoeveel DBC’s vallen uit door problemen in de patiëntregistratie? Etc. etc.

Inzicht

Het inzicht dat met de feitelijke output van proces mining wordt gerealiseerd geeft controle over het proces. En dat geeft vertrouwen.

Process mining is niet simpel. De grote hoeveelheden data die er zijn moeten eerst ontsloten worden. Daarna worden de data gerangschikt en gevisualiseerd. Als dat op een goede manier gebeurt geeft process mining inzicht in de werkelijke uitvoering van een proces. En dat zorgt ervoor dat u een hele hoop aannames en educated guesses achterwege kunt laten.

Vossius heeft de ervaring en expertise om met process mining resultaat te boeken. Zie ook onze cases voor een voorbeeld van hoe Vossius process mining aanpakt.

Vragen? Stel ze Anneke.

Anneke de Jong, Recruitment Manager Quoratio Groep.

06 – 12 281 636 of adejong@quoratiogroep.nl

“Na het volgen van de Vossius Academy hebben onze medewerkers zichtbaar de stap naar meer pro-actief handelen en eigenaarschap weten te maken. Echt een waardevolle boost voor de professionaliteit.”

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.