Robotisering in de zorg

  • Verlaging administratieve last
  • Kostenefficiëntie
  • Verhogen van kwaliteit

Vossius Automatisering robotiseert processen in de zorg

Robotisering

Vossius Consultancy

Vossius Automatisering maakt robotisering van processen toegankelijk voor de zorg. Daarbij kijken we verder dan de medische en financiële registratie in uw organisatie. Met gecerticifeerde RPA-consultants helpen we met alle stappen die nodig zijn om te komen tot robotisering van uw processen. We bepalen het Proof of Value voor uw specifieke situatie waarmee we inzichtelijk maken wat de haalbaarheid is en wat er te winnen valt.

Een robot?

Je hoort het woord steeds vaker: robotisering. Het wordt dan ook steeds meer toegepast. Zeker in administratieve omgevingen waar heel secuur repetitieve handelingen moeten worden uitgevoerd kan robotisering een uitkomst bieden. Er kleeft echter soms een negatief gevoel aan. De robot zou werk afpakken, kan niet interpreteren of nadenken of maakt het werk juist ingewikkelder. Met robotisering probeert Vossius juist de robot uit de mens te halen. De gedachte daarachter is: als het saaie werk wordt afgehandeld door de robot, heeft de werknemer tijd over voor het echte werk.

Automatisering

In het treintje consultancy, automatisering en robotisering vormt de inzet van een robot het sluitstuk. Hoewel er daarop natuurlijk uitzonderingen bestaan is deze volgorde wel het principe achter de werkwijze van Vossius bij een optimalisering. De gedachte daarachter is dat we vaak met de werknemers zelf en de tools die zij tot hun beschikking hebben al een goede optimalisatieslag kunnen slaan. Als er dan werk blijft liggen waarvoor we geen oplossing kunnen vinden, kijken we naar mogelijkheden voor robotisering.

De medische registratie (LBZ) kunnen we automatiseren. De controle van declaraties en facturen. Maar de mogelijkheden zijn vele malen groter. Met een Awareness-sessie kan Vossius u meenemen in de mogelijkheden specifiek voor uw organisatie

Robotisering

Vossius biedt de mogelijkheid van de Robot as a service. Op deze manier nemen we alle zorgen uit handen. De robot draait in de eigen omgeving van de instelling en wordt gemonitord op afstand door onze gecertificeerde RPA-consultants. De data blijft te allen tijde binnen de muren van de organisatie.

Vossius hanteert bij de beoordeling van een proces voor robotisering een systematiek waarmee we het Proof of Value bepalen. Hiermee tonen we per casus de meerwaarde, kosten en haalbaarheid aan.

Het is onze ervaring dat met name het verkennende traject veel tijd kan kosten. Vossius heeft daarvoor een systematische aanpak ontwikkeld waarbij ervoor zorgen dat meteen alle stakeholders betrokken worden in het proces. Een systematisch opgesteld, en uitgevoerd, projectplan zorgt ervoor dat we vertragingen tijdens de verkennings- en implementatiefase voorkomen.

U weet dus waar u aan begint en wat het resultaat zal zijn. We zetten onze werkwijze verder uiteen in het whitepaper. Deze kunt u opvragen via deze link.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen over robotisering kijkt u hier.

Vragen? Stel ze Rob.

Rob van Plaggenhoef, Sales Lead bij Vossius Consultancy.

06 – 11 40 95 69 of r.vanplaggenhoef@vossiusconsultancy.nl

Schakel vandaag nog een consultant in

Wij helpen u graag met het vinden van de match!


Bij het klikken op Stuur formulier in gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit formulier wordt beschermd met Google reCAPTCHA.